Lokale bevoorrading

Heel wat consumenten en voedingsbedrijven verkiezen voeding en dranken op basis van zoveel mogelijk lokale, kwalitatieve grondstoffen. Daarvoor werken we nauw samen met onze lokale producenten.

Doelstelling 32: Meer grondstoffen van lokale herkomst

Om meer gedeelde waarde te creëren, voor alle actoren in het voedingssysteem, streven we ernaar meer lokale grondstoffen te gebruiken, waar mogelijk en relevant. We mikken daarvoor op een stijging van het aantal nieuwe initiatieven rond lokale landbouw in de voedingsindustrie.
60% van de landbouwgrondstoffen die onze voedingsbedrijven gebruiken is van Belgische oorsprong.
Voedingsbedrijven nemen deel aan innovatieprojecten om nieuwe lokale ketens te ontwikkelen of bestaande lokale ketens te versterken.
Fevia sensibiliseert voedingsbedrijven om na te denken over hun bevoorrading en de mogelijkheden van meer lokale inkopen te overwegen.
Detail fiche van de doelstelling

Ambassadeur "Lekker van bij ons"

Fevia Vlaanderen en VLAM slaan de handen in elkaar om producten van hier en de lokale verankering van onze bedrijven in de kijker te zetten. Met het ambassadeurschap “Lekker van bij ons” toon je dat we trots mogen zijn op producten van eigen bodem. Met dit initiatief willen we de Vlaming bewust laten kiezen voor lokale voeding, dat duurzaam is en bijdraagt tot de lokale economie. Heb je initiatieven rond lokale sourcing of investeer je in lokale waardeketens?

Word dan #AmbassadeurLekkerVanBijOns