Waalse voedingsindustrie zet de strijd tegen voedselverspilling verder

26.01.2018

Het is een primeur: een studie die de voedselverliezen van Waalse voedingsbedrijven inschat. Het resultaat? Een gemiddeld voedselverlies van 2,3%. Op zich geen slecht resultaat, maar de voedingssector wil het nog beter doen en zet hiervoor middelen in.

Fevia Wallonie, de federatie van de Waalse voedingsindustrie, hecht veel belang aan het reduceren van voedselverliezen binnen de sector. Het beperken van voedselverliezen levert bedrijven concrete besparingen op en beperkt eveneens hun impact op het milieu. Voedselverlies reduceren maakt bovendien deel uit van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dat de voedingssector zich inzet om voedselverliezen te beperken is op zich allesbehalve nieuw. De voorbije jaren nam de sector al verschillende initiatieven zoals auditprojecten met bedrijven in Brussel (2010-2012) en Vlaanderen (2012-2014). Om echt ten strijde te trekken tegen voedselverlies moet de sector eerst een duidelijk beeld krijgen van de omvang van de uitdaging. Net daarom vonden in 2016-2017 ook voedselverlies-audits plaats bij een reeks Waalse voedingsbedrijven.

De voedselverlies-audits zijn een samenwerking tussen de Waalse administratie (dienst Leefmilieu) en Fevia Wallonie. Bij de aanvang van het project, dat tot stand kwam met de hulp van het studiebureau Comase, werd een auditschema rond voedselverliezen op punt gesteld en vervolgens ook getest. 17 voedingsbedrijven waren uiteindelijk bereid om de voedselverliezen in hun productieproces te laten analyseren.

De analyse van de auditresultaten leidde tot een eerste schatting van de voedselverliezen binnen de Waalse sector: gemiddeld 2,3% van de totale productie gaat verloren voor menselijke consumptie. Deze schatting bevestigt het beperkte verlies van voeding in de voedingssector en bevestigt de resultaten uit een vergelijkbare Vlaamse studie in 2014.

De audits brachten bovendien de voornaamste oorzaken van de verliezen in kaart, waarbij vooral menselijke fouten in het oog springen. Tegelijk tonen de audits waar de mogelijkheden liggen om de situatie te verbeteren. Denk daarbij aan het herwerken van producten binnen het bedrijf of het opzetten van een nauwere samenwerking met andere voedingsbedrijven.

Fevia Wallonie presenteerde in september vorig jaar de resultaten op een infosessie om leden en andere stakeholders te informeren en sensibiliseren. Ze werden eveneens voorgelegd aan het grote publiek tijdens een persconferentie op 6 december 2017, in de chocoladefabriek Bruyerre en in aanwezigheid van minister van milieu Carlo Di Antonio. Tot slot lanceerde de sector de voornaamste bevindingen van het auditproject in een brochure.

Het project kwam tot stand met behulp van minister Di Antonio, in het kader van Plan REGAL, het Waalse plan tegen voedselverlies- en verspilling. Dit plan heeft als doel om tussen 2015-2025 de voedselverspilling in de hele voedselketen met 30% te reduceren. Hoewel haar verliezen beperkt zijn, engageert de voedingsindustrie zich vrijwillig om de verliezen nog verder te verminderen.

Interesse in dit thema? Abonneer u op het onderwerp ‘Voedselverlies- en verspilling’ op Fevia.be