“Wat komt eraan te PFAS?”

02.04.2024

Onder deze titel ging op 19 maart laatsleden het Fevia-webinar over PFAS door. De interesse in dit actuele thema bleek zeer groot te zijn: een 150-tal deelnemers voor het Nederlandstalig webinar, een 60-tal voor het Franstalig webinar. Hieronder kan je het succesvolle webinar herbekijken en de belangrijkste conclusies lezen.

Er is heel wat te doen rond PFAS, sedert ze enkele jaren terug in de kijker kwamen door de vervuiling van de Vlaamse 3M-site. Recenter was er ook een schandaal in Wallonië toen PFAS in het leidingwater van een aantal Waalse gemeentes bleken te zitten. Aangezien voedingsbedrijven er vroeg of laat ook mee te maken krijgen en er veel vragen rond leven, organiseerde Fevia rond dit onderwerp een webinar.

We organiseerden een Nederlandstalig en een Franstalig webinar. Ieder webinar splitsten we op in een regionaal luik, waarbij enerzijds een algemene inleiding tot PFAS gegeven werd en de regionale bevoegdheden aan bod kwamen (milieu en gezondheid) en anderzijds een federaal luik waarin we toelichting gaven rond de federale bevoegdheid (voedselveiligheid). In het Nederlandstalig webinar stond de Vlaamse aanpak centraal, het Franstalig webinar richtte zich dan weer op de situatie in Wallonië.

PFAS, milieu en gezondheid 

Sprekers van Departement Omgeving (Vlaanderen) en SPW (Wallonië) namen het woord in de Nederlandstalige respectievelijk Franstalige sessie van het webinar.

  • PFAS zijn een familie van duizenden stoffen die onder de zeer zorgwekkende stoffen (substances préoccupantes) vallen. In zowel de Nederlandstalige sessie als nog uitgebreider in de Franstalige sessie werden de eigenschappen, het gebruik en de problemen met de stoffen toegelicht. 
  • Er wordt nog steeds verder gewerkt aan een verbeterde monitoring van PFAS. De beschikbare meetgegevens rond PFAS in Vlaanderen staan verzameld in de PFAS Verkenner van DOV PFAS (vlaanderen.be)   PFAS (vlaanderen.be). Deze bevat gegevens over PFAS in grondwater, oppervlaktewater, levende organismes, waterbodem en emissies. Voor Wallonië bestaat er momenteel geen analoge gegevensverzameling. Ter info: de volgende site verzamelt wel de info die beschikbaar gesteld wordt over alle analyses omtrent water: Pollution aux PFAS : état de la situation (wallonie.be).
  • Vlaanderen zet alvast in op no regret-maatregelen en heeft ook een PFAS-actieplan 2022-2024, waaraan verschillende partners samenwerken. Het PFAS normenkader in de verschillende (milieu)compartimenten werd toegelicht: bedrijfsafvalwater, drinkwater, oppervlaktewater, bemalingswater, bodem, lucht
  • Het milieu-normenkader werd ook toegelicht langs Waalse zijde, maar de aanpak en het normenkader staan er (momenteel) beduidend minder ver dan in Vlaanderen
  • Het Europese beleid kwam telkens aan bod, met de POP-verordening, REACH en de Drinkwaterrichtlijn. De Waalse vertegenwoordiger lichtte ook de historiek van PFAS in Europese wetgeving toe.

De presentatie werd telkens gevolgd door een Q&A sessie.

PFAS en voedselveiligheid

PFAS hebben niet enkel een impact op het milieu, maar zouden ook de voedselveiligheid kunnen bedreigen. Hierop wordt op federaal vlak toegezien, door het FAVV.

Sprekers van het FAVV lichtten deze context nader toe:

  • Ze schetsten de algemene context, van de ‘ontdekking’ van de PFAS tot de huidige problematiek m.b.t. deze ‘forever chemicals’.
  • Ze gaven een overzicht van de verschillende wetenschappelijke adviezen en van de wettelijke context (op vlak van contaminanten, water en Food Contact Materials).
  • Ze presenteerden de resultaten van de PFAS-monitoring- en controleprogramma’s. Deze resultaten bleken al met al mee te vallen.
  • Tenslotte wezen ze op de verantwoordelijkheid van de operator die in het kader van zijn autocontrole rekening moet houden met het risico van PFAS-verontreiniging. In dit verband publiceerde het FAVV richtsnoeren.

Ook deze presentatie werd afgerond door een Q&A-sessie.

Herbekijk het webinar

Miste je dit webinar? Of wil je het nogmaals bekijken? Dat kan hier:

In de bijlagen hieronder kan je de presentaties terugvinden.

 

Heb je nog vragen rond dit thema? Laat het ons dan weten via eds@fevia.be.