Fevia engageert zich voor meer circulaire bedrijfsmatige verpakkingen

08.12.2020

Verpakkingen verder verduurzamen is één van de doelstellingen van de Belgische voedingsindustrie. Dit geldt zowel voor huishoudelijke als bedrijfsmatige verpakkingen. Vandaag wil Fevia een stapje verder gaan: "Samen met het Platform Verpakkingen van het VBO, Voka, Beci en UWE hebben we een ambitieus plan opgesteld voor meer circulaire bedrijfsmatige verpakkingen", legt Ann Nachtergaele uit,  Environmental Affairs & Energy Director van Fevia en voorzitster van het Platform Verpakkingen en Verpakkingsafval. Ze vertelt ons meer over dit ambitieuze actieprogramma. 

Dag Ann. Laten we beginnen bij het begin. Wat moeten we verstaan onder bedrijfsmatige verpakkingen?

"Iedereen weet wat een huishoudelijke verpakking is: denk aan een glazen fles, een blikje,  plastic blisterverpakkingen, een kartonnen doos, drankkartons, enzovoort. Het zijn verpakkingen die je elke dag in je kast vindt om voedingsproducten in te bewaren. Bedrijfsmatige verpakkingen daarentegen zijn voor ons, als consument, minder zichtbaar.

Het zijn enerzijds verpakkingen die dienen om huishoudelijke producten te transporteren, zoals bijvoorbeeld kartonnen dozen. En anderzijds zijn het verpakkingen voor producten die bestemd zijn voor andere bedrijven, zoals een zak meel voor bakkers, een blik tomatenpuree voor een pizzaproducent, of een grote zak voorgesneden aardappelen voor frietjes. In België hebben we in totaal 750.000 ton van dat soort verpakkingen, zowel bestemd voor de voedingssector als voor de chemie, de bouwsector en vele andere economische activiteiten.”

Wat met de recyclage van deze verpakkingen? Is België een goede leerling?  

"In Europa is België niet alleen een voorbeeld, maar ook een uitzondering. De Belgische autoriteiten hebben ervoor gekozen om recyclagedoelstellingen op te leggen voor enerzijds huishoudelijke verpakkingen en anderzijds bedrijfsmatige verpakkingen. Wij zijn het enige Europese land dat dubbele doelen heeft. Dit leidde tot de oprichting van Fost Plus voor huishoudelijke verpakkingen en Valipac voor bedrijfsmatige verpakkingen.

Daarnaast werkte de bedrijfswereld een effectieve en efficiënte strategie uit en plant het acties voor beide soorten verpakkingen. Dat is één van de redenen waarom we voor bedrijfsmatige verpakkingen vandaag een totaal recyclagepercentage bereiken van 89,7%.”

Een recyclagepercentage van bijna 90%, dat is een voorbeeldscore. Waarom dan nog een actieplan?

"Inderdaad, we staan vandaag aan de top en gelden als voorbeeld voor Europa, maar dat willen we morgen ook zijn. Daarom willen we ook de resterende 10,3% van de verpakkingen die momenteel niet worden gerecycleerd aanpakken. We willen ook reageren op andere uitdagingen. Ook al is de hoeveelheid bedrijfsmatige verpakkingen in de afgelopen twintig jaar niet meteen toegenomen, toch gaan we maatregelen nemen op het gebied van preventie en herbruikbaarheid.

Preventie en eco-design vormen de eerste pijler. Wat wordt er concreet voorzien?

"Het actieplan voorziet specifieke doelstellingen die zijn toegespitst op 5 thema’s, waaronder preventie en ecodesign. Begin 2021 richten we een “Single Point of Contact” op voor bedrijven op het gebied van eco-design. Dit zal een "hub" zijn waar elk bedrijf terecht kan voor informatie om verpakkingen te ontwerpen die beter passen in een circulair systeem.

Verder moedigen we bulkleveringen aan. Vandaag worden al veel producten geleverd aan industriële klanten zonder verpakking, maar waarbij de verpakking eigenlijk de vrachtwagen is. Denk bijvoorbeeld aan meel dat wordt geleverd aan de bakker en opgeslagen wordt in een silo of mout voor een brouwer. We weten dat er al veel wordt gedaan, toch willen we bedrijven aanmoedigen om dat stapje verder te gaan.

Daarnaast stimuleren we het hergebruik van bedrijfsmatige verpakkingen. Een voorbeeld: tegen 2030 hebben we de ambitie dat 80% van de Belgische pallets herbruikbaar zijn.

Om bedrijven te begeleiden bij deze verschillende acties, zullen we duidelijke richtlijnen uitwerken. Zo weten bedrijven hoe ze hun verpakkingen moeten ontwerpen, zodat ze meer circulair zijn. Bedrijven zullen dus aangemoedigd worden om de hoeveelheid bedrukking op verpakkingen te verminderen. Door minder inkt te gebruiken, wordt recycleren een eenvoudiger proces.

Tot slot zet Valipac, de organisatie voor het beheer van bedrijfsmatige verpakkingen, in 2024 een eco-modulatiesysteem voor bijdragen op. Kortom, verpakkingen die moeilijker te recycleren zijn, zullen meer moeten betalen.”

En wat zijn de doelstellingen met betrekking tot de tweede pijler, om meer te sorteren aan de bron en op het vlak van recyclage?

“Om de 10,3% bedrijfsmatige verpakkingen op te halen die momenteel niet worden gerecycleerd, moeten we bedrijven aanmoedigen om beter te sorteren aan de bron. Het klopt dat er nog steeds te veel bedrijven zijn die dat niet doen, of niet genoeg. Op deze manier willen we 20% van de verpakkingen uit het restafval van bedrijven recupereren. Ook willen we de eindbestemming van bedrijfsmatige verpakkingen kunnen traceren via een veel efficiënter volgsysteem dan nu het geval is.

We willen geen reportages meer zien van bedrijfsmatige verpakkingen uit België die in erbarmelijke omstandigheden opgeslagen en verwerkt worden in het buitenland. Door de verwerking van gerecycleerde materialen in verpakkingen verder te stimuleren, willen we ook hier in België vraag creëren. Op deze manier stimuleren we de installatie van recyclage-installaties in Europa.”

Ondertekening van het plan door Bart Buysse, CEO van Fevia

Wil de voedingsindustrie daarmee laten zien dat ze proactief blijft op het vlak van verpakkingen? 

“In 2018 engageerde Fevia zich samen met andere sectoren en bedrijven voor een ambitieus plan voor huishoudelijke verpakkingen. Die engagementen, en concrete voorbeelden van hoe we er in praktijk werk van maken, staan samengevat op www.verpakkingen2025.be. Vandaag  pakt Fevia ook bedrijfsmatige verpakkingen aan. Ik blijf het herhalen: de Belgische voedingsindustrie brengt geen verpakkingen op de markt, maar voedingsproducten. Een verpakking is slechts een middel om het product tot bij de eindconsument te krijgen. Als we verpakkingen kunnen laten wegvallen zoals bij de levering met een vrachtwagen, dan zullen we dit ook doen. Maar evenzeer zijn verpakkingen vaak essentieel om verliezen van het product te vermijden. Zee zijn daarenboven ook een waardevolle bron van materialen.

Dat hebben we in België alvast goed begrepen met onze recyclagepercentages waarmee we koploper zijn in Europa. Maar we moeten en kunnen het beter doen. Dit plan reikt ons de richting en de elementen aan om ons doel te bereiken.  Samen met de bedrijven, Valipac en de andere ondertekenaars wil Fevia ervoor zorgen dat België erkend blijft als de beste leerling van de Europese klas.”