Fevia memorandum: ons recept om circulair te ondernemen

14.03.2019

Fevia nodigt beleidsmakers uit om samen te koken aan een welvarende, duurzame en gezonde toekomst. Daarvoor ontwikkelden we een online memorandum met 4 recepten en 12 ingrediënten. We vertrekken daarbij vanuit 6 basistools. En we hebben een duidelijke visie om ons voedselsysteem duurzamer te maken en op de noodzaak van inzetten op innovatie. Ontdek hier ons derde recept om circulair te ondernemen. 

Ons 3de recept : circulair ondernemen

Ons derde recept is er één om circulair te ondernemen. Hiervoor hebben we 4 basis ingredienten: een circulair verpakkingsbeleid, klimaatdoelstellingen kunnen halen, mobiliteit verbeteren en verduurzamen en een verantwoordelijk waterbeleid bevorderen. 

1. Circulair verpakkingsbeleid

Wat vragen we aan onze beleidsmakers? Een interregionale aanpak te behouden, een echt partnerschap met de gewesten, intercommunales en gemeenten voor een efficiënt verpakkingsbeheer en een gedeelde verantwoordelijkheid in de strijd tegen zwerfvuil waaraan alle actoren deelnemen. Wilt u er meer over weten? Klik hier

2. Klimaatdoelstellingen kunnen behalen 

We willen geen CO2-taksen op voedingsproducten en de energiekosten voor de kleine energie-intensieve bedrijven verlagen, en een ondersteuning van kmo’s bij de implementatie van energiezuinige maatregelen. Wilt u er meer over weten? Klik hier

In deze video ontdekken we met Milcobel hoe een voedingsbedrijf circulair kan ondernemen. 

3. Mobiliteit verbeteren en verduurzamen 

We vragen een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens in functie van uren en dagen, een algemene verhoging van de MTM van een vrachtwagen naar 50 ton en/of de lengte van een oplegger met 1,2 meter en een efficiënt flankerend beleid voor de voedingssector om de negatieve impact van de kilometerheffing te compenseren. Wilt u er meer over weten? Klik hier

4. Verantwoord waterbeleid  

Voor een verantwoord waterbeleid vragen wij een wetgeving rond watergebruik en lozing van afvalwater die de groei van de bedrijven niet belemmert. Hiervoor hebben we een wetgevend kader nodig dat de eisen rond voedselveiligheid met de noodzaak van een duurzaam waterbeheer verzoent. Een duidelijke en transparante waterfactuur gaan hiermee gepaard. Wilt u er meer over weten? Klik hier

In deze context werkte Fevia Vlaanderen een aantal voorstellen uit in een brochure om werk te maken van een robuust, maar industrievriendelijk waterbeleid in Vlaanderen.