Fevia memorandum: ons recept om groei verder te zetten

17.01.2019

Fevia nodigt beleidsmakers uit om samen te koken aan een welvarende, duurzame en gezonde toekomst. Daarvoor ontwikkelden we een online memorandum met 4 recepten en 12 ingrediënten. We vertrekken daarbij vanuit 6 basistools. En we hebben een duidelijke visie om ons voedselsysteem duurzamer te maken en op de noodzaak van inzetten op innovatie. Ontdek hier ons eerste recept om de groei van de Belgische voedingsindustrie verder te zetten. 

Ons 1ste recept: groei verderzetten

Ons eerste recept is er één om verdere groei mogelijk te maken. Hiervoor hebben we 3 basis ingredienten: de interne markt versterken, export stimuleren, en oneerlijke handelspraktijken aanpakken. Voor elk ingrediënt vragen we drie zaken aan beleidsmakers. 

1. De Belgische markt versterken

Om de Belgische markt te versterken, wensen we, ten eerste, geen beleidsexperimenten met een “gezondheidstaks” of statiegeldsysteem. Ten tweede, een substantiële vermindering of zelfs afschaffing van de opeenstapeling aan bijdragen, taksen en heffingen op voeding en dranken. En ten derde, vragen wij om waar gevraagd de samenwerking te ondersteunen tussen boeren, voedingsbedrijven en retailers. Wilt u er meer over weten? Klik hier

2. Export stimuleren

Om export te stimuleren, vragen we ten eerste, gezamenlijke Belgische standen met food.be branding op internationale voedingsbeurzen. Ten tweede, een versterking van douane, FAVV en exportagentschappen voor efficiënte Brexit-dienstverlening. Dat gaat gepaard met het optreden tegen ongegronde anti-dumpingsmaatregelen door derde landen. Ten derde, vragen we om een verminderde doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor exportmedewerkers, naar analogie van wat bestaat voor O&O-personeel. Wilt u er meer over weten? Klik hier

3. Oneerlijke handelspraktijken aanpakken

Om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken, vragen wij, ten eerste, een Europees wetgevend kader tegen oneerlijke handelspraktijken. Ten tweede, alle bedrijven en alle producten in de voedingsketen gelijk te beschermen. Ten derde, dat ook binnen een Europees wetgevend kader ruimte is voor dialoog via vrijwillige nationale initiatieven en zelfregulering zoals de Belgische Code goede handelspraktijken. Wilt u er meer over weten? Klik hier

Ontdek in deze video hoe food.be de Waalse kmo d'Argifral helpt om export te stimuleren. 

Ontdek op www.feviamemorandum.be alle recepten van de Belgische voedingsindustrie voor een welvarende, duurzame en gezonde toekomst.