Hoe slimmer omgaan met ons blauwe goud?

18.03.2024

Zonder water geen lekkere voeding en dranken. Anno 2024 wisselen periodes van een teveel aan water en periodes van een tekort aan water elkaar af. Droogtestress en wateroverlast lijken het nieuwe normaal... Hoog tijd om dat blauwe goud slimmer in te zetten, want less is more! Maar hoe kunnen voedingsbedrijven onze samenleving op dezelfde manier blijven bevoorraden met minder water? 

Je bedrijf boven water houden

We zijn het er allemaal over eens: we moeten duurzamer omspringen met ons water. De voedingsindustrie wil haar watergebruik met 20% naar omlaag krijgen tegen 2025! Maar hoe slagen we hierin? Als sectorfederatie wil Fevia haar leden helpen om zuiniger om te springen met water: we nemen het voortouw en organiseren projecten rond duurzamer watergebruik. 

Om futureproof te zijn, moeten voedingsbedrijven hun watervoetafdruk onder de loep nemen. Het goede nieuws: door samen te werken kunnen we de vele uitdagingen makkelijker het hoofd bieden. Een greep uit het aanbod aan initiatieven:

Green Deal Brouwers 

De Vlaamse brouwers sloegen in september 2018 de handen in elkaar om het watergebruik in hun productieproces te verduurzamen. En dat loont: zo besparen ze tussen 2018 en 2021 in totaal maar liefst 972 852 m³ water, of 389 olympische zwembaden. Op 7 mei staat hun slotevent op de planning, waar ze hun pact in schoonheid afronden en uitpakken met de laatste cijfers en bevindingen. 

Uitdagingenbundel circulair water

Er zit heel wat potentieel in circulair watergebruik. Via gerichte acties kan je water op een circulaire manier inzetten, met als resultaat: minder watergebruik, en meer waterhergebruik. Er zijn echter ook heel wat uitdagingen aan verbonden. Fevia werkte mee aan de opmaak en lancering van een uitdagingenbundel rond circulair water. De bundel richt zich tot beleidsmakers, watergebruikers, vernieuwers ... en biedt een overzicht van alle uitdagingen en mogelijke oplossingen rond circulair water: van voorstellen voor beleidsmakers tot tips, tools en tricks om zelf mee aan de slag te gaan als watergebruiker. 

Lerend netwerk ‘water’ in Wallonië

Onlangs ging het lerend netwerk ‘water’ in Wallonië van start, georganiseerd door Fevia Wallonie en Wagralim. 18 Waalse voedingsbedrijven verdiepen zich  samen in de vele uitdagingen en mogelijkheden van slimmer waterbeheer. Van ‘dummie’ tot expert: in elk bedrijf is er ruimte tot verbetering, en dankzij dit netwerk vol kennisuitwisseling trachten de deelnemers samen hun waterbalans te verduurzamen. 

3 voedingsbedrijven aan het roer

Hoe vertaalt waterverduurzaming zich naar de praktijk? We contacteerden drie voedingsbedrijven en polsten naar de inspanningen om hun watervoetafdruk te reduceren. Laat je inspireren door de voorbeelden van Tiense Suikerraffinaderij, PepsiCo Veurne en Brasserie Caulier. Drie ervaringsdeskundigen aan het roer:

Tiense Watervelden dankzij Tiense Suiker

“Dankzij onze bezinkingsvijvers slagen we erin om ons proces- en waswater circulair te recupereren tot bijna 20 cycli toe. In droge periodes leveren we nu al tot 1000 m³ opgezuiverd effluent per dag aan de regionale land- en tuinbouw. Recent investeerden we bovendien in nieuwe technologieën, waaronder onze hoogtechnologische diffusietoren, die naast energiebesparing ook een besparing van circa 150.000 m³ water per jaar oplevert.

Onder het project De Tiense Watervelden gaan we nog een stap verder en wordt in samenwerking met De Watergroep het water uit de bieten – een suikerbiet bestaat voor 75% uit water – opgezuiverd tot drinkbaar water. We spreken hierbij over meer dan 1 miljard liter drinkbaar water in totaal. Dat komt neer op drinkwater voor zo’n 10.000 gezinnen per jaar.”

8 keer minder leidingwaterverbruik bij PepsiCo Veurne tegen 2030

“PepsiCo Veurne is een van de grootste productielocaties voor chips in Europa. De productie van chips is echter waterintensief: om 1 kg chips te produceren is bij PepsiCo ongeveer 3,4 liter leidingwater nodig (cijfers 2023). Aangezien de provincie West-Vlaanderen door PepsiCo werd aangemerkt als hoogwaterrisicogebied, heeft onze vestiging in Veurne als doel haar leidingwaterverbruik met een factor 8 naar beneden te brengen tegen 2030: van 3,4 liter naar 0,4 liter per kg afgewerkt product.

Om deze doelstelling te halen, investeert PepsiCo Veurne in de optimalisering van de waterzuivering, het afvangen en hergebruiken van hemelwater en van het vocht in de aardappelen, en slimme real time monitoring van het waterverbruik. 

In samenwerking met aardappeltelers neemt PepsiCo bovendien een aantal initiatieven om beter opgewassen te zijn tegen watertekorten. Zo ontwikkelt het bedrijf aardappelvariëteiten die beter tegen droogte kunnen en doet het pilootprojecten met irrigatie. Met een app volgt het de groei van de aardappelgewassen en de beregening nauwlettend op. Daarnaast heeft PepsiCo een partnerschap met Natuurpunt om de natuurlijke waterstand in de West-Vlaamse natuurgebieden te herstellen.”

Een autonome waterzuiveringsinstallatie bij Brasserie Caulier

“Brasserie Caulier nam in 2022 haar waterverbruik onder de loep om de kostbare hulpbron duurzamer in te zetten. Ze onderwierp alle productieprocessen aan een diepgaande analyse, van watertoevoer tot het reinigen van apparatuur. Daarnaast hield ze ook rekening met waterkwaliteitsnormen, het beheer van vloeibaar afval en lokale regelgeving voor waterbehoud.” 

Het eindresultaat? ‘Brouwerij 2.0’ mét autonome waterzuiveringsinstallatie! Met behulp van ultramoderne apparatuur optimaliseert de brouwerij de productieprocessen, en zet ze een grote stap richting duurzamer waterbeheer. Naast het streven om tegen 2025 koolstofneutraal te zijn, wil het bedrijf ook een leidende rol spelen in de bewustmaking en het behoud van waterbronnen binnen de brouwerijgemeenschap en daarbuiten.”