Belgische voedingsbedrijven werken aan 6 verpakkingsengagementen

15.06.2019

Brussel, 15 juni 2019 – Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, lanceert vandaag verpakkingen2025.be: een website die de 6 verpakkingsengagementen van de sector richting 2025 samenvat. Met concrete voorbeelden tonen de sector en 9 individuele bedrijven hoe ons land Europees koploper wil blijven voor een duurzamer verpakkingsbeheer.

“Een wereld zonder verpakkingen is ondenkbaar, maar dat betekent niet dat we niet alles op alles moeten zetten om die verpakkingen zoveel mogelijk te beperken en zo duurzaam mogelijk te maken. Zowel de sector als heel wat van onze bedrijven nemen voor en achter de schermen concrete acties om 6 ambitieuze engagementen te realiseren,” aldus Jan Vander Stichele, voorzitter van Fevia. “We nemen dus onze verantwoordelijkheid, maar we roepen tegelijk op om verder te werken aan een sterk en realistisch verpakkingsbeleid op maat van ons land en van onze kwalitatieve producten. Overheden, stakeholders en bedrijven moeten daarvoor de handen in elkaar slaan.”

Europees koploper blijven

In 2018 presenteerde Fevia, samen met de Buurtsuper, Comeos, Detic en Unizo, een reeks engagementen aan de Vlaamse regering om te evolueren naar een duurzamer verpakkingsbeheer. Daarin gaat de sector nog een stap verder dan de ambitieuze doelstellingen die Europa vooropstelt en wil het Europees koploper blijven.

De voedingsindustrie werkt concreet op volgende 6 engagementen:

  1. Recycleren van plastic verpakkingen: 65% tegen 2023 (Europa vraagt minimum 50% recyclage  in 2025 en 55 % recyclage in 2030)
  2. Gerecycleerd materiaal in drankverpakkingen: 50% in 2025
  3. Inzamelen en recycleren van drankverpakkingen: 90% tegen 2022 (Europa vraagt 90% inzameling tegen 2025)
  4. Verpakkingen recycleerbaar, herbruikbaar of biodegradeerbaar maken: 100% in 2025
  5. Selectief inzamelen van verpakkingen buitenshuis: verdubbelen tegen 2025
  6. Zwerfvuil met 20% verminderen tegen 2022 en de helft minder huishoudelijke verpakkingen in het zwerfvuil tegen 2025

Meer dan 40 concrete initiatieven van bedrijven

Parallel met de sectorengagementen namen vorig jaar ook 9 grote bedrijven een resem concrete maatregelen om die 6 engagementen waar te maken en bij te dragen aan duurzamere verpakkingen. Het gaat om AB InBev, Alken Maes, Coca-Cola, Danone, Mars, Nestlé, Pepsico, Spadel en Unilever.

Op www.verpakkingen2025.be zullen de sector en haar bedrijven de komende maanden en jaren tonen welke initiatieven ze nemen om stap voor stap vooruitgang te boeken. Vandaag bevat de website reeds meer dan 40 voorbeelden van concrete initiatieven vanuit de sector of vanuit individuele bedrijven.

“Werken aan een duurzamer verpakkingsbeleid vraagt tijd en investeringen maar we zijn vastbesloten om onze engagementen waar te maken,” aldus Bart Buysse, CEO van Fevia. “Dit is bovendien geen eindpunt: achter de schermen gebeurt er heel wat onderzoek, onder meer naar verpakkingen die recycleerbaar, herbruikbaar of biodegradeerbaar zijn en die meer gerecycleerd materiaal bevatten. De uitdaging is om daarbij rekening houden met de functies van verpakkingen, onder andere om voedselveiligheid, hygiëne en houdbaarheid te waarborgen, voedselverlies tegen te gaan en de consument de nodige informatie te bieden.”

Naar een breed verpakkingsbeleid

De sector roept op om telkens te zoeken naar de beste oplossingen voor elke situatie en om rekening te houden met de specifieke context in ons land. “Sommigen zien heil in een statiegeldsysteem. We begrijpen die lokroep maar hier is de context helemaal anders dan in pakweg Duitsland of Groot-Brittannië. Wij hebben een goedwerkend systeem van de blauwe zak, dat we niet op de helling willen zetten, maar integendeel nog verder gaan uitbreiden naar alle plastiek verpakkingen,” aldus Jan Vander Stichele. “Bovendien zitten we met een reële problematiek van grensaankopen door een opeenstapeling van taksen en heffingen die onze producten duurder maken dan in het buitenland. Wij moeten het dus anders aanpakken en door samen te werken even ambitieuze resultaten halen. Met een brede aanpak die inzet op zowel preventie, infrastructuur, handhaving als de recyclage van duurzame verpakkingen gaan we meer impact hebben en creëren we een echte maatschappelijke beweging.”

De sector steekt de hand uit naar de bevoegde overheden om samen in zetten op een sterk en realistisch verpakkingsbeleid en vraagt continuïteit. Fevia CEO Bart Buysse: “Er is werk aan de winkel. We hebben ons als sector geëngageerd om ambitieuze resultaten te behalen, de recyclage van verpakkingen te verbeteren en zwerfvuil te verminderen. Dat kunnen we alleen samen met alle betrokken: overheden, bedrijven, sorteercentra maar ook consumenten. Laten we nu dus geen stop-and-go politiek voeren maar verder inzetten op een breed verpakkingsbeleid.”

Ontdek alle initiatieven op www.verpakkingen2025.be