Verpakkingen

Dankzij verpakkingen kunnen consumenten steeds genieten van veilige en lekkere voeding en dranken. Wij blijven daarom investeren en innoveren om de milieu-impact van onze verpakkingen te verlagen.

Doelstelling 15: Meer huishoudelijke plastic verpakkingen recycleren

België is een koploper voor de ontwikkeling van een circulaire verpakkingseconomie. Samen met Fost Plus werken we eraan om plastiek huishoudelijke verpakkingen in huis én buitenshuis zoveel mogelijk te recycleren. Ons streefdoel: 65% recyclage tegen 2023.
Dankzij de Groene Punt-bijdrage van voedingsbedrijven organiseert en financiert Fost Plus de hele recyclageketen, van de inzameling via de Nieuwe Blauwe Zak tot de recyclage.
De invoering van de Nieuwe Blauwe Zak zorgt voor een bijkomende inzameling en recyclage van gemiddeld 8 kilogram plastiek verpakkingen per gezin.
De investering in nieuwe recyclagefabrieken maakt van België een Europese voorloper in de creatie van een lokale, circulaire verpakkingseconomie.
Detail fiche van de doelstelling

Doelstelling 16: Meer dan 90% drankverpakkingen recycleren

Samen met Fost Plus willen we in 2022 minstens 90% van de drankverpakkingen in België recycleren. Op termijn is ons streefdoel 100%. Sensibilisering, proefprojecten en andere acties helpen ons om deze doelstelling te bereiken.
Via sensibilisering en proefprojecten zullen we, samen met Fost Plus, het sorteren in bedrijven en semipublieke ruimtes intensiveren.
Met The Click moedigen we consumenten aan om verpakkingen die ze buitenshuis gebruiken in de (juiste) vuilbak te deponeren.
Drankenbedrijven stimuleren de consument via gerichte communicatie op de flessen en via hun marketingcampagnes om verpakkingen correct te sorteren.
Detail fiche van de doelstelling

Doelstelling 17: Meer gerecycleerd materiaal in PET-drankverpakkingen

Met 50% gerecycleerde materialen in PET-drankverpakkingen tegen 2025, willen we koploper zijn in Europa op het gebied van integratie van gerecycleerd materiaal in verpakkingen.
We zorgen via Fost Plus voor meer gerecycleerd PET dat geschikt is voor contact met voedingsproducten.
We investeren in nieuwe verpakkingslijnen om het gebruik van gerecycleerd materiaal mogelijk te maken.
Via Flanders’ FOOD werken we aan innovaties voor chemische recyclage, om nog meer PET-verpakkingen te kunnen recycleren.
Detail fiche van de doelstelling

Doelstelling 18: Enkel circulaire huishoudelijke verpakkingen op de markt brengen

We willen tegen 2025 enkel recycleerbare, herbruikbare of biologisch afbreekbare verpakkingen op de markt brengen. We zetten nog meer in op preventie en dragen bij via de ontwikkeling van innovatieve verpakkingen, stimulerende initiatieven zoals Pack It Better en een sturende Groene Punt-bijdrage.
Bedrijven kunnen op het platform Pack It Better terecht voor expertise en advies over circulaire verpakkingen.
Het eco-modulatie principe van de Groene Punt-bijdrage moedigt bedrijven aan om recycleerbare verpakkingen te gebruiken.
Nieuwe businessmodellen testen om eenmalige verpakkingen te vermijden en/of vervangen door herbruikbare verpakkingen.
Detail fiche van de doelstelling

Doelstelling 19: Nog meer industrieel verpakkingsafval sorteren

De voedingsindustrie wil helpen om de circulariteit van industriële verpakkingen te vergroten. We doen dit onder meer door nog meer industrieel verpakkingsafval te sorteren.
Valipac steunt met een premiesysteem bedrijven die inspanningen leveren om hun bedrijfsafval correct te sorteren.
We willen dat dit premiesysteem ook kmo’s nog beter stimuleert om een correct sorteergedrag toe te passen.
Detail fiche van de doelstelling

Doelstelling 20: Zwerfvuil helpen verminderen

Zwerfvuil is niet meer van deze tijd. De voedingsindustrie wil haar steentje bijdragen in de strijd tegen deze overlast. Naast een aantal eigen initiatieven, voeren we, samen met heel wat andere partners, actie via Mooimakers, BeWapp en in het Brusselse gewest.
Met The Click moedigen we consumenten aan om verpakkingen ook buitenshuis in de (juiste) vuilnisbak te deponeren.
Met de Green Deal Anders Verpakt willen we waar mogelijk eenmalige verpakkingen, zoals voor take away, vermijden.
We financieren via Fost Plus de expertencellen Mooimakers en Bewapp en projecten in Brussel tegen zwerfvuil.
Detail fiche van de doelstelling

Verpakkingen 2025

Een wereld zonder verpakkingen is ondenkbaar. Toch werkt de Belgische voedingssector jaar en dag aan oplossingen voor verpakkingen. In mei 2018 gingen Fevia, Comeos, Detic, Buurtsuper en Unizo een engagement aan om te evolueren naar een duurzamer verpakkingsbeheer. Op verpakkingen2025.be vind je alle informatie over de vooruitgang van onze engagementen en de concrete acties van de sector, de voedingsbedrijven en onze partners. 

Naar de website

Actualiteit