Onderwijs

Leerlingen, studenten, scholen, hogescholen en universiteiten warm maken voor de vele mogelijkheden die de voedingsindustrie biedt, daarop zet Fevia volop in. Zo sluit Fevia samenwerkingsakkoorden af met het onderwijs en organiseert Fevia de jaarlijkse innovatiewedstrijden Trofee Fevia Vlaanderen, Trophée Fevia Wallonie en Ecotrophelia. Fevia houdt de vinger aan de pols bij hervormingen van het onderwijs en van de leerplannen en pleit voor voldoende voedingsspecifieke opleidingen. Om de opleidingen van jongeren in wetenschappelijke en technische richtingen nog beter te oriënteren op de noden van voedingsbedrijven steunt Fevia het STEM-programma (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Daarnaast moedigt Fevia duaal leren, alternerend leren en stages aan om bruggen te bouwen tussen onderwijs en bedrijfsrealiteit.

Nieuws

Pers