Doelstelling 25

Talenten aantrekken

We blijven investeren in employer branding en het aantrekken van talenten voor een carrière in de voedingsindustrie. We doen dit via de employer brand Food At Work en een reeks acties, waaronder bedrijfsbezoeken, wedstrijden, events, inzetten op kwalitatief STEM-onderwijs en duale leertrajecten.
PDF-pictogram Download PDF fiche (845.72 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

We willen de instroom van nieuw talent verhogen.

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

We zetten verder in op het verhogen van de aantrekkelijkheid van voedingsbedrijven voor toekomstige talenten. Daarbij verhogen we het aantal initiatieven waarmee bedrijven talenten aantrekken en behouden, en zetten we verder in op een kwalitatieve instroom van nieuw talent.

 • We blijven inzetten op bestaande acties, awards en events waarmee we de sector promoten bij toekomstige talenten.
 • Voorts zetten we verder in op duaal leren: kwaliteit, de instroom van talenten en hun ontwikkeling verhogen, technische opleidingen uitbouwen en het aantal studierichtingen verhogen, ook in het hoger onderwijs. Tegen 2025 willen we het aantal duale trajecten uitbreiden naar 150 leerlingen uit het secundair onderwijs en studenten uit het hoger onderwijs. Bovendien willen we ook de studierichtingen verder uitbreiden richting technische opleidingen.
 • We zetten in op het versterken van het STEM-onderwijs en de STEM-geletterdheid.
 • We versterken de samenwerkingsverbanden met VDAB, Forem, competentiecentra, IFAPME en de private arbeidsmarktbemiddelaars.
 • We organiseren verschillende bedrijfsbezoeken en jobdays en breiden die uit:
  • De Roadshow Duurzaamheid in samenwerking met het Vlaams Werkgeversplatform: klassen uit de derde graad van het secundair onderwijs bezoeken bedrijven in het kader van duurzame ontwikkeling. Tijdens de roadshow laten we jongeren zien dat de voedingssector dit thema hoog in het vaandel draagt.
  • Food Tech Talent-bedrijfsbezoeken: studenten uit studierichtingen die relevant zijn voor de voedingsindustrie, bezoeken voedingsbedrijven in het kader van functies die aansluiten bij hun studiekeuze.
  • Jobdays in samenwerking met FormAlim en Alimento.
 • We organiseren een nieuw kmo-event over employer branding. In dit event delen we de do's-and-don'ts bij aanwervingen en manieren om nieuwe medewerkers te betrekken en motiveren.
 • We promoten de website FoodAtWork.be bij bedrijven en jongeren tijdens de Food Tech Talent-bedrijfsbezoeken, in HR-clubs en via sociale media.

Waar staan we vandaag?

In het kader van Food At Work organiseert Fevia samen met Alimento verschillende acties rond employer branding om de sector bekend te maken en talenten aan te trekken. We richten ons zowel naar jongeren als naar andere werkzoekenden

Wat doen we concreet als sector?

 • Fevia, Alimento, Flanders’ FOOD en Wagralim organiseren en nemen deel aan verschillende wedstrijden voor jongeren in Vlaanderen en Wallonië: Food At Work Ecotrophelia Awards, Food At Work Student Awards, Mecatronic Contest, Robotix’s Junior, Food At Work Techno Awards, sectorale proeven, …
 • Alimento en Fevia organiseren opleidingen en informatiesessies over de sector en haar beroepen voor het hoger onderwijs, werkzoekenden en Forem-adviseurs. Zo is er bijvoorbeeld het project Entr’Apprendre van de Fondation pour L’Enseignement, waarbij docenten en workshopleiders zich enkele dagen onderdompelen in voedingsbedrijven en in FormAlim. We integreren deze modules ook in de permanente vorming van docenten.
 • We zetten in op duaal leren en op het versterken van het STEM-onderwijs en de STEM-geletterdheid.
 • We hebben strategische samenwerkingen met de VDAB, Forem en de competentiecentra FormAlim en Epicuris.
 • We organiseren verschillende bedrijfsbezoeken en/of bijeenkomsten:
  • De Roadshow Duurzaamheid in samenwerking met het Vlaams Werkgeversplatform: klassen uit de derde graad van het secundair onderwijs bezoeken bedrijven in het kader van duurzame ontwikkeling. Tijdens de Roadshow laten we jongeren zien dat de voedingssector dit thema hoog in het vaandel draagt.
  • Food Tech Talent-bedrijfsbezoeken: studenten uit studierichtingen die relevant zijn voor de voedingsindustrie bezoeken voedingsbedrijven in het kader van functies die aansluiten bij hun studiekeuze.
  • We ontwikkelen duale leertrajecten voor het middelbaar en hoger onderwijs.
 • In 2019 organiseerden we samen met Randstad een event voor voornamelijk kmo’s rond employer branding.
 • In datzelfde jaar organiseerde Fevia in samenwerking met Randstad een event over employer branding dat hoofdzakelijk gericht was op kmo’s.
 • We namen deel aan het initiatief “Young Talent in Action” van het VBO, dat volledig gewijd was aan de werkgelegenheid voor jongeren.
 • We maken van de lekkerste sector ook de sportiefste sector via Gusto Sportivo, het gezamenlijk initiatief van Alimento, Rikolto en Fevia om mensen in de voedingsindustrie aan te zetten om te bewegen.

Wat hebben wij gedaan sinds de lancering van de roadmap?: 

 • Op 27 april 2022 werd het Food Forward Event georganiseerd 
 • Het Summer Event van Fevia Vlaanderen en Flanders’ FOOD op 21 juni 2022, waarbij een onderdeel gewijd was aan het aantrekken van talent.
 • Oprichting STEM-loket VLAIO en STEM-acties van Alimento. Een nieuwe STEM-consulent geeft infosessies voor middelbare scholen en werkzoekenden. Jongeren en studenten ontdekken onze sector tijdens SIEP-beurzen, StarTech’s Days, SPARKOH!, bewustwordingsweken, de virtuele voedingsquiz in Technopolis, ...
 • Dankzij strategische partnerschappen met de VDAB, Forem, FormAlim en Epicuris trekken we werkzoekenden aan via onze informatiesessies over de sector en de mogelijkheden binnen onze sector bij Accent Jobs en Tempo Team. 
 • Tijdens het event Food Connections namen bedrijven deel aan een sessie van Alimento over de ondersteuning van nieuwe arbeidsorganisaties en ontdekten ze de virtualrealitytools van Alimento om de sector en zijn beroepen te promoten.
 • De mogelijkheden voor duaal leren zijn uitgebreid. Zo zijn er nieuwe richtingen met duaal leren in het hoger onderwijs (bacheloropleiding biokwaliteit) en de lancering van duaal leren in het secundair onderwijs en via het IFAPME.
 • We mede-organiseren speeddatesessies voor werkstages en bachelor- en masteropleidingen met duaal leren.
 • Elk jaar organiseert Fevia samen met Flanders’ Food, Wagralim en Alimento het evenement Food Forward. In april 2023 werd dit georganiseerd  in Mechelen. Tijdens dit evenement beantwoordden de studenten van de Food at Work Ecotrophelia Awards (15 teams) de vraag “wat eten we morgen?” met hun innovatief en duurzaam voedingsproduct.
 • In oktober 2022 organiseerde Fevia bij Tiense Suiker een rondetafelgesprek rond het thema “talent aantrekken” in samenwerking met Alimento en verschillende woordvoerders van bedrijven, overheden, studenten, docenten, professoren, scholen en universiteiten. De constructieve gedachtewisseling hielp bij het beantwoorden van de vragen “hoe trekken we talenten aan en hoe verkleinen we de kloof tussen het onderwijs en de sector?”
 • In 2022 organiseerden we 21 “Food Tech Talent” bedrijfsbezoeken en de eerste Food Tech Talent International op de voedingsbeurs Anuga in 2021 en Sial in 2022. Op de beurs in Sial verwelkomden 14 bedrijven studenten en gaven ze uitleg over de jobmogelijkheden in onze sector.
 • Het International Food Tech Talent 2023 wordt op 7 oktober georganiseerd in samenwerking met de Thomas More Hogeschool (Agro- en biotechnologie - voedingstechnologie campus Gee) en UCL (MA2 bio-ingenieurs masters agronomische wetenschappen optie Food tech &health) en ULB (BA3 Bio-ingenieursschool Brussel).
 • Fevia Vlaanderen organiseerde een Food At Work Innovation Bootcamp.
 • We organiseerden een bijeenkomst over de ontwikkeling van alternerend leren in het hoger onderwijs met de Waalse ondernemingsunie (UWE) en Stages-Up, met de steun van de Federatie Wallonie-Brussel (FWB) en Wallonië.
 • We volgen het strategisch partnerschap op met Forem, FormAlim en Epicuris. We ondersteunen FormAlim Verviers bij de heropstart na de overstromingen.
 • We volgen de werkzaamheden op in de context van het beheerscontract van Forem, het belang van het aantrekken van werkzoekenden voor opleidingen en jobs binnen onze sector.
 • Via Alimento nemen we deel aan het intersectoraal project in Vlaanderen voor de jobmatching van Oekraïense vluchtelingen.
 • Op 13 november 2023 namen we deel aan Young Talent in Action, een evenement georganisseerd door het VBO.
 • We organiseren ontmoetingen met toekomstige stagairs op de SAM beurs (stage & alternance meeting) in samenwerking met Alimento, Essenscia, UWE en Stage-Up.
 • We werken samen met Technopolis, via onder andere een voedingsquiz, om kinderen, jongeren en ouders te laten kennismaken met de sector.

Andere doelstellingen binnen dit thema