Concurrentiekracht: een terugblik en een vooruitblik

30.01.2020

Van economische missies tot handelsdossiers en oneerlijke handelspraktijken: Fevia blijft werken aan de concurrentiepositie van onze voedingsbedrijven. Wat waren de highlights op vlak van concurrentiekracht in 2019 en wat staat er op het menu voor 2020?

Fevia Memorandum

Wij lanceerden begin 2019 ons Memorandum, waarmee we met vier recepten en twaalf ingrediënten beleidsmakers uitnodigden om samen te koken aan een welvarende, duurzame en gezonde toekomst.

Lees het Fevia Memorandum

Fevia Jaarvergadering: 26 sectoren brengen het ABC van food.be

Met een recordopkomst van bijna 700 aanwezigen bevestigde de Fevia Jaarvergadering haar reputatie als hét netwerkevent van de Belgische voedingsindustrie. Dit jaar stonden onze 26 sectoren in de spotlight tijdens een dynamische liveshow. Samen met onze stakeholders brachten we er het ABC van food.be: een verhaal waar duurzaamheid en groei hand in hand gaan.

Lees het nieuwsartikel

Aan tafel met de politieke partijen en nieuwe regionale regeringen

2019 stond in het teken van de verkiezingen. Na de vorming van nieuwe Vlaamse en Waalse regering gingen Fevia Vlaanderen en Fevia Wallonie in gesprek met de nieuwe, regionale beleidsmakers, uiteraard met het Fevia Memorandum als leidraad.

Lees het nieuwsartikel over de ontmoetingen langs Vlaamse kant
Lees het nieuwsartikel over de ontmoetingen langs Waalse kant

Fevia informeert leden met Brexit Wegwijzer

Fevia lanceerde in maart de Brexit Wegwijzer, een handige online gids voor voedingsbedrijven om zich voor te bereiden op de Brexit. De gids bevat een stand van zaken van het Brexit-dossier, uitleg over hoe Fevia de belangen van de Belgische voedingsindustrie verdedigt en de komende nieuwsberichten en Brexit-infosessies en seminaries.

Lees de Brexit-wegwijzer

Klaar voor Industry 4.0?

De digitale transformatie is één van de grote uitdagingen waarmee voedingsbedrijven aan de slag moeten. Bij Fevia helpen we onze leden dan ook met die omslag richting industrie 4.0.

Zo konden ze deelnemen aan de allereerste Digital boostcamp for Food Industry in Wallonië en de Digital traject for Food Industry, waar Fevia Wallonie en Wagralim partners van zijn.

Lees het nieuwsartikel over de eerste Digital Boostcamp

Ook Vlaanderen sensibiliseert voedingsbedrijven om te evolueren naar een Factory of the Future en het traject van 7 cruciale transformaties te doorlopen.

Lees het persbericht

De Belgische voedingsindustrie in cijfers: the good, the bad and the ugly

Fevia publiceerde haar economische jaarverslagen van de Belgische, Vlaamse en Waalse voedingsindustrie met de kerncijfers van 2018. The Good? Onze sector creëert 2000 nieuwe jobs en onze export stijgt met 3,5%. The bad? Onze export sputtert, de omzet daalt met 0,8% en de investeringsgolf lijkt te stagneren. And the ugly? De binnenlandse markt en arbeidsmarkt staan onder zware druk. Tijd voor actie dus! Fevia deed dan ook een dringende oproep naar de toekomstige regeringen in ons land: less taxation, more value creation.

Lees hier het economisch jaarverslag van de Belgische voedingsindustrie

Lees hier het economisch jaarverslag van de Vlaamse voedingsindustrie

Lees hier het economisch jaarverslag van de Waalse voedingsindustrie

Fevia verovert de wereld met food.be

Samen met onze partners en met de regionale exportagentschappen FIT en Awex promootte Fevia ook in 2019 de kwaliteit, de diversiteit en innovatie van onze Belgische voeding. Uitpakken met de troeven van Belgische voeding en dranken deden we zowel op economische missies als op voedingsbeurzen (ISM, Gulfood, FoodEx, PLMA, Anuga).

Lees het nieuwsartikel

Belgische economische missie China: export stimuleren via e-commerce

De economische missie naar China in november vorig jaar - onder leiding van HKH Prinses Astrid - opende heel wat deuren voor Belgische voedingsproducten. De agrovoedingssector greep de handelsmissie naar China aan om onze topproducten uit de landbouw- en voedingssector bij de Chinese consument te promoten.

Lees het persbericht

Fevia Wallonie stoomt leden klaar in aanloop naar Economisch Missie China

Fevia Wallonie en het Waalse exportagentschap Awex stoomden onze voedingsbedrijven klaar om te exporteren naar de Chinese markt met een infosessie, in aanloop naar de Belgische Economische Missie naar China. Tijdens de missie zorgde Awex voor een high-level ontmoeting met Alibaba en B2B-sessies.

Lees het nieuwsartikel

De exportboost-activiteiten van Fevia Vlaanderen

In het kader van een structureel partnerschap met FIT organiseerde Fevia Vlaanderen tal van activiteiten ter ondersteuning van Vlaamse bedrijven in hun exportinspanningen:

Onze leden informeren over Europese handelsakkoorden

EU-Japan handelsakkoord

Een belangrijk moment was de ondertekening van het Europees partnerschapsakkoord EU-Japan. Fevia-leden konden deelnemen aan een infosessie georganiseerd in samenwerking met FIT en een VBO-seminarie over de concrete voordelen van het akkoord voor voedingsbedrijven.

Lees het persbericht

EU-Mercosur handelsakkoord

In december sprak Fevia op een conferentie rond de EU-Mercosur handelsovereenkomst van de FOD Buitenlandse Zaken over de impact ervan op de landbouw, de voedselveiligheid, het milieu en het klimaat.

Bekijk het event

De strijd tegen protectionisme

Afrikaanse varkenspest: Fevia onderhandelt om gesloten grenzen op te heven

Sinds de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in 2018 botst de uitvoer van ons Belgisch varkensvlees nog altijd op gesloten grenzen. Het hele jaar door werkten Fevia en Febev samen met de overheidsinstanties bevoegd voor export aan een strategische benadering van de landen die een embargo uitvaardigden.

Belgische voedingsproducten getroffen door Amerikaanse tarieven

De WTO oordeelt dat de Europese subsidies aan Airbus onrechtmatig waren, en dat de VS bijgevolg economische tegenmaatregelen mocht nemen. De VS heeft beslist om heffingen in te voeren vanaf 18 oktober op bepaalde Belgische voedingsproducten die geëxporteerd worden naar de VS. Fevia pleitte bij de bevoegde instanties op Belgisch en Europees niveau om voeding en dranken buiten dit conflict te houden.

Lees het nieuwsartikel (exclusief voor leden)

Mindere kwaliteit in Oost-Europese landen? Geen sprake van!

Voedingsproducenten passen regelmatig hun recepten aan, om tegemoet te komen aan lokale voorkeuren of aan de beschikbare grondstoffen in een bepaalde markt. Samen met FoodDrinkEurope wees Fevia er bij de bevoegde overheden op dat dit niet automatisch wijst op dual quality, een vorm van misleiding. Een studie van de Europese Commissie stelde vast dat er effectief verschillen bestaan, maar niet wat de kwaliteit betreft.

Lees het nieuwsartikel

Lees het opiniestuk

Grafische voorstelling op het etiket

Op vraag van Fevia gaf het kabinet van minister Peeters aan de FOD Economie het mandaat om guidelines op te maken voor het gebruik van grafische voorstelling op het etiket. Na heel wat overleg tussen Fevia en FOD Economie, kwam er een consensus op een tiental concrete principes.

Lees het nieuwsartikel (exclusief voor leden)

Fevia’s standpunt over de vermelding “ambachtelijk”

In mei 2019 publiceerde Fevia haar standpunt over de vermelding “ambachtelijk”. Om na te gaan of een artisanaal product voldoet aan de criteria van de officiële richtlijnen, pleit Fevia ervoor dat de overheid geval per geval controles blijft uitvoeren.

Lees het standpunt

Oorsprongsetikettering van primaire ingrediënten

Vanaf 1 april 2020 moet de oorsprong van de primaire ingrediënten worden vermeld, indien ze verschilt met de oorsprong van het product. Fevia had regelmatig overleg met de FOD Economie over de interpretatie van de regels en de uitstel van de datum van inwerkingtreding.

Lees het nieuwsartikel(exclusief voor leden)

Fevia ontmoet nieuwe regionale ministers en parlement

Ook in 2020 zetten de ontmoetingen met de nieuwe regionale ministers zich verder voor Fevia Vlaanderen en Fevia Wallonie. Met het Fevia Memorandum nodigen we beleidsmakers uit om samen te koken aan een duurzame, welvarende toekomst. We blijven hopen dat er snel een federale regering wordt gevormd, en dat we ook met hen de dialoog kunnen aangaan.

Brexit: hoe ziet onze toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk eruit?

Eens het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten heeft op 31 januari, starten de onderhandelingen rond de toekomstige handelsrelatie. In deze fase komt het erop aan dat de belangen van de Belgische voedingsindustrie goed worden meegenomen. Ook in 2020 blijven we onze leden informeren en stimuleren om zich voor te bereiden op de handel met het VK als derde land vanaf 2021.

Lees de Brexit-wegwijzer

Voedingsbedrijven ondersteunen in digitale transitie

Ook in 2020 helpen we onze voedingsbedrijven doorheen de digitale transitie en industrie 4.0.

Zo organiseert Fevia Wallonie samen met innovatiepool Wagralim de tweede editie
van de Digital Boostcamp voor CEO’s uit voedingsbedrijven
, die midden februari van start gaat. Kruis ook 20 maart in jouw agenda: dan vertellen Fevia Wallonie, Wagralim en andere
partners van « Factory of the Future/Made Different » hoe je concreet een industrie van de toekomst wordt.

Op 19 februari worden ook langs Vlaamse kant opnieuw de Factory Future Awards uitgereikt.

Vlaamse Industrie Forum: structureel overleg tussen Vlaamse industrie en overheid

Op vraag van de industriële federaties Fevia Vlaanderen, Agoria, Essenscia en Fedustria wordt een structureel overleg met de Vlaamse regering opgezet, het Industrie Forum. Fevia Vlaanderen werkt actief mee aan dit Industrie Forum en focust daarbij op thema’s die relevant zijn voor de Vlaamse voedingsindustrie.         

Boost jouw export met Fevia Vlaanderen en Fevia Wallonie

Fevia Vlaanderen en Fevia Wallonie hebben het komende jaar heel wat exportactiviteiten in petto.

Zo kan je op het Food Export Forum van Fevia Vlaanderen op 18 maart nieuwe ideeën opdoen die jouw export een boost kunnen geven.

Maar het hoogtepunt is ongetwijfeld de wereldexpo in Dubai, die loopt van oktober 2020 tot april 2021. In aanloop naar de wereldexpo organiseert Fevia Vlaanderen op de FIT Exportbeurs in juni een seminarie over de opportuniteiten voor de voedingsindustrie in de Verenigde Arabische Emiraten. En in november gaat de retail-studiereis door naar Dubaï.

Ook langs Waalse kant staat er een seminarie gepland over de opportuniteiten in de Golfregio, in het kader van de Wallonia Export Days in mei. We werken daarvoor nauw samen met exportagentschappen Flanders Investment & Trade (FIT) en AWEX.

Staatsbezoek Italië: Fevia en Ecotrophelia teams op meet&greet met de koning

Van 24 tot 25 maart neemt Fevia deel aan het staatsbezoek Italië. Ook onze voorzitter Jan Vander Stichele en 2 teams van de Food At Work Ecotrophelia wedstrijd vergezellen de Fevia-delegatie. Op 25 maart gaat op initiatief van AWEX een meet&greet door met ZKH Koning Filip, waar we het belang onderstrepen van het aantrekken van technisch talent in de voedingsindustrie.

Gedaan met de oude receptuurwetgeving. Welkom sectorcodes!

De ‘gedateerde’ receptuurwetgeving voor voedingsproducten werd de voorbije jaren geleidelijk gemoderniseerd. Sommige koninklijke besluiten werden aangepast, andere werden geschrapt. In 2020 kan een receptuurwetgeving ook vervangen worden door een sectorcode. Dat betekent dat een sector op nationaal niveau de samenstelling van een bepaald product kan bepalen via een code. Momenteel is het nog even wachten op de goedkeuring van het koninklijk besluit, die het wettelijk kader hierrond vastlegt.

Nieuwe regels oorsprongsetikettering van primiare ingrediënten: geef bedrijven één jaar extra

Vanaf 1 april 2020 moeten voedingsbedrijven de nieuwe regels toepassen voor de oorsprongsetikettering van primaire ingrediënten. Fevia vraagt aan de Economische Inspectie om bedrijven één jaar extra te geven voor het aanpassen van hun etiketten, rekening houdend met de logistieke aspecten (bestellingen van etiketten, contracten met leveranciers van primaire grondstoffen).

Lees het nieuwsbericht (Exclusief voor leden)

Bekijk de Q&A over de Europese richtlijn hier (Exclusief voor leden)

Meer weten over de dossiers binnen concurrentiekracht?
Klik hier